Motivácia

Mnoho mojich klientov má problém, že nevedia ako motivovať svojich zamestnancov. Stretávam sa s takýmito výrokmi:

„Mzdy majú slušné. Aj benefity, stále skúšame niečo nové. Tlačím na ľudí nech aj oni povedia čo chcú, nech niečo vymyslia, zorganizujú, ja to zaplatím. Ale sú úplne bez nápadov. Žiadna iniciatíva. V práci si odrobia svoje a utekajú domov, nič naviac z nich neviem dostať. Všetko vymýšľam ja. A keď niečo zorganizujem tak sa zapojí len minimum zamestnancov. Neviem čo sa s nimi stalo. Ako im zase vdýchnuť „život“?

Ponúkame zamestnancom rôzne benefity, sledujeme trendy na trhu, snažíme sa ísť s dobou. Platíme pre zamestnancov rôzne akcie, ale cítim, že to nemá žiadny efekt. Ich prístup k práci je vlažný, ako keby im chýbala zodpovednosť k firme, ale aj jedného k druhému. Keď je problém, odsúvajú ho, prehadzujú si ho medzi sebou, ukazujú na seba prstom kto je za čo zodpovedný. Mám pocit, že ja len dávam, ale od nich nič nedostávam. Žiadna vďačnosť, za to čo pre nich robím.“

Medzi motivovanými zamestnancami a spokojnými zamestnancami je rozdiel!

Motivácia posilňuje pracovné nasadenie zamestnancov, ich zodpovednosť a iniciatívu. Ale nie je automatická. Je úlohou každého vedúceho pracovníka. A pravdupovediac väčšina z tých, s ktorými sa stretávam nevedia správne používať motivačné nástroje – či už finančné alebo nefinančné, pozitívne alebo negatívne.

Myslia si, že robia všetko pre to aby svojich zamestnancov motivovali, a na mojom školení sa im začínajú otvárať oči, o čom vlastne motivácia v skutočnosti je. Pochopia, že spokojný zamestnanec sa nerovná pojmu motivovaný zamestnanec. Že síce robia všetko pre to, aby zamestnanci boli spokojní, ALE nerobia v skutočnosti nič čím by ich motivovali.

Určite existujú aj také osoby, ktoré nie je možné motivovať nijako. Ale nie je ich veľa. A keď sa presvedčíte, že ste naozaj vyskúšali všetko, mali by ste sa s nimi čím skôr rozlúčiť. Takže dobrou správou je, že väčšinu zamestnancov je možné motivovať. A ak sa nám to darí tak ich výkon a produktivita rastie. Ak nie, mali by sme začať hľadať nedostatky v sebe.

 Poznajte svojich zamestnancov a čo ich motivuje!

Pýtajte sa svojich zamestnancov čo ich motivuje, čo ich baví, prečo u Vás pracujú. Evidujte si tieto informácie a z času na čas si ich aktualizujte. Motivácia sa časom mení, ľudia sa menia, prechádzajú rôznymi životnými etapami. To čo ich motivuje dnes, nemusí ich motivovať o rok. To čo motivuje jedného iného nemusí. Dokonca čo jedného môže motivovať iného môže demotivovať. Preto poznajte svojich zamestnancov a ich individuálne motivačné profily.

Doprajte zamestnancom to, čo ich motivuje. Samozrejme správnym spôsobom.

Pýtajte sa ich čo ich demotivuje, čo ich ŠTVE! Odstráňte to, napravte to! Demotivácia prehlbuje ich pracovnú nespokojnosť. Treba riešiť všetko čo Vašich zamestnancov štve! Znížite ich pracovnú nespokojnosť, resp. zvýšite ich pracovnú spokojnosť. ALE, to neznamená, že ich motivujete. Dosiahnuť pracovnú spokojnosť je podmienkou k tomu, aby ste zamestnancov mohli motivovať. Motivovať nespokojného zamestnanca je nemožné.

Spôsob akým zamestnancovi zadáte, zadefinujete prácu, rozhodne o tom, ako zamestnanec k jej výkonu pristúpi!!!

Úlohou manažéra, vedúceho pracovníka, lídra, je svojich zamestnancov rozvíjať. Musíte vedieť čo dokážu dnes a kam ich dokážete posunúť. Preto by zadávané úlohy nemali byť pre zamestnancov príliš ľahké, ale ani nie príliš ťažké. Je treba úlohy zadávať tak, aby si zamestnanci mohli postupne ale trvale zvyšovať svoje schopnosti. Zamestnanca totiž motivuje keď sa cíti užitočný, keď chápe význam svojej práce, keď vidí výsledky svojej práce, a keď vidí to ako sa postupne zlepšuje a učí nové a nové veci.

Základné motivačné nástroje: ODMENY a SANKCIE!

Ak chceme zamestnanca k určitému výkonu motivovať, posilniť jeho motiváciu, alebo ju udržať, je treba ho za želané konanie odmeňovať, a to sa dá rôznymi spôsobmi. A ak chceme určitému konaniu zabrániť je potrebné zamestnanca aj sankcionovať. Tiež sa to dá rôznymi spôsobmi. Mnohí vedúci majú strach používať sankcie, pretože si neuvedomujú ich dôležitosť pre motiváciu zamestnancov a nevedia ich používať.

Prečo motivácia zamestnancov niekedy slabne?

  • Lebo nedostávajú žiadne odmeny za vykonanie úloh,
  • Odmeny, ktoré dostávajú, prichádzajú neskoro,
  • Neveria v získanie odmeny,
  • Neúčinné alebo žiadne sankcie.

 Pozor na obrátenú motiváciu!

Počuli ste už o obrátenej motivácii? Je to motivácia, ktorá vie narobiť veľa škôd.  Kedy k tomu dochádza? Keď sú zamestnanci za správny výkon svojej práce „trestaní“, alebo keď sú za svoje nevhodné konanie „odmeňovaní“.

K obom prípadom dochádza hlavne vtedy, ak si vedúci pracovníci nie sú vedomí dopadov svojho konania. Preto je treba sa zamyslieť na tým, ako určité chovanie vedúceho skutočne vplýva na zamestnancov. Zamyslieť sa nad tým, či jeho reakcia na žiadúce konanie zamestnanca,  nemôže byť ním vnímaná ako sankcia, alebo či dôsledky, ktoré vyvodí voči zamestnancom za nevhodné chovanie, nemôžu byť z ich pohľadu chápané ako odmena.

Príklady:

Pohodlnejší zamestnanec sa opakovane sťažuje na svoju prácu, pričom vykonáva rovnakú prácu ako jeho spolupracovníci. A jeho vedúci mu preto opakovane zadáva ľahšie úlohy. Neuvedomuje si, že ho za jeho nevhodný prístup k práci odmeňuje. A čo myslíte, aká bude odozva od jeho spolupracovníkov?

Alebo čo tak odmeniť nevhodné chovanie zamestnanca tým, že vedúci stratí kontrolu sám nad sebou a ukáže ostatným, že nezvláda disciplínu svojich zamestnancov?

Zamestnancovi, ktorý riadne vykonáva svoju prácu, kvalitne a včas plní úlohy, jeho nadriadený zadáva (nakladá mu lepšie povedané) ďalšie úlohy, niektoré aj také, ktoré nestíhajú a nezvládajú jeho kolegovia. Samozrejme často za rovnakú mzdu. Takto svojho výkonného zamestnanca neustále trestá. Časom zamestnanec pochopí, že by mal ubrať a ostatní tiež, že prílišná snaha sa neopláca.

Zamestnanec príde za nadriadeným s prosbou o pomoc pri riešením problému. Vedúci mu dá najavo, že na neho práve nemá čas (Mám všetko robiť za Vás? Čo ste zase pokazili? Nezvládnete nič vyriešiť sami? A pod.). Takto vedúci v skutočnosti trestá zamestnanca za jeho snahu o správne zvládnutie úlohy.

 Máte pocit, že niektorí Vaši zamestnanci sú leniví?

Aj ich je možné rozhýbať! Dúfať, že sa časom zmenia je ten najhorší spôsob.

„Nemám čas sa im viac venovať! Mám dosť vlastných problémov. Odvádzajú slušnú prácu, a pokiaľ od nich nežiadam iniciatívu, alebo aby samostatne uvažovali, nie je s nimi problém. Viac práce aj tak nezvládnu, tak im dávam nenáročné práce a viem, že ich spravia.“

To je prístup. V tomto prípade si myslím, že je lenivý aj samotný vedúci. Pohodlný a neuvedomuje si ako spomaľuje celú organizáciu. Problém lenivých zamestnancov nespočíva v ich schopnostiach, ale je vyvolaný navyknutým pomalým pracovným tempom, k čomu samozrejme prispieva aj zhovievavosť a ohľaduplnosť ich vedúceho.

Ale riešenie existuje. Prihláste sa na školenie Motivácia pre vedúcich pracovníkov a naučím Vás ako na to!

Sú Vám tieto problémy povedomé?

Kontaktujte ma a dohodneme si vstupnú bezplatnú konzultáciu!
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *