Spoľahlivé profesionálne partnerstvo

Ing. Libuša Habánková

Nastavujem procesy, systém vo firmách, ktorý zvyšuje angažovanosť zamestnancov a tak celkový výkon organizácie.

Služby

Čomu sa venujem

#1

Nezávislý personálny audit

Potrebujete zvýšiť efektivitu ľudských zdrojov? Ponúkam vám realizáciu objektívneho a nezávislého personálneho auditu, ktorého výsledkom je správa obsahujúca návrhy riešení smerujúcich k optimalizácii využitia ľudských zdrojov.

#2

Personálne poradenstvo a konzultácie

Cítite, že máte nedostatky v oblasti komunikácie, riadenia zamestnancov a personálnej práce? Potrebujete poradiť pri zavádzaní alebo zmene personálnych politík či postupov?  Potrebujete zvýšiť angažovanosť zamestnancov? Ponúkam vám svoje skúsenosti.

#3

Školenia, tréningy

Ponúkam školenia a tréningy na mieru v oblasti riadenia ľudských zdrojov, komunikácie, riešenia konfliktov, motivácie zamestnancov. Vychádzam zo zozbieraných skúseností z praxe. Všetky kurzy realizujem prezenčne i online. 

#4

Rozvojové teambuildingy

Potrebujete riešiť motiváciu zamestnancov, tímovú spoluprácu, internú komunikáciu, zapojenie zamestnancov, vzťahy, či nedorozumenia na pracovisku? Chcete aby sa zamestnanci snažili viac prispievať k úspechu organizácie? Zorganizujem pre Vás teambuilding zameraný na podporu požadovaného správania.

#5

Organizácia v organizácii

Máte pocit, že u Vás vládne chaos? Ozvite sa mi, pozrieme sa na to a nastavíme efektívnu organizáciu a poriadok.

Výhody

Prečo moje služby

Dlhodobé partnerstvo a podpora

Individuálny prístup

Zvyšovanie produktivity na pracoviskách

Slušnosť a čestnosť

Skúsenosti

Analýza. Odporúčanie. Implementácia.

Referencie

Čo hovoria na moju prácu?

Pre mňa zrozumiteľne a vnímavo napísaná kniha. Trefne pomenúva nielen rôzne typy sťažovateľov, ale zároveň ponúka cenné rady ako k nim pristupovať, aby bol s nimi život ľahší 🙂
Erika Cibulková
Chcem vyjadriť veľkú vďaku p. Habánkovej za jej ochotu a odborné poradenstvo pri zlepšovaní našich personálnych procesov.
Ing. Andrej Heleš
Motor-Car Trenčín, s.r.o.
Ďakujem za veľmi zaujímavé a poučné školenie, ku ktorému sa budem ešte určite často krát vracať.“
Lukáš Moška
Napíšte mi

Mám záujem dozvedieť sa viac