Pár slov

O mne

Personálny manažment

Som Libuša Habánková a mám dlhoročnú prax v oblasti personálneho manažmentu.

Pracovala som hlavne v spoločnostiach, kde mojou úlohou bol zo začiatku výkon bežnej personálnej agendy a postupne nastavovanie chýbajúcich vnútropodnikových procesov na riadenie ľudských zdrojov.

Firmy, v ktorých som pracovala mali rôzne druhy podnikateľskej činnosti, boli rôznej veľkosti a boli v rôznych štádiách životného cyklu. Získala som neoceniteľné skúsenosti v každej z nich. Počas posledných rokov som zistila, že práve nastavovanie a zlepšovanie procesov súvisiacich s riadením zamestnancov je to, čomu sa chcem venovať. 

Teraz svoje skúsenosti využívam v prospech svojich klientov, ktorými sú malé a stredné podniky. Pomáham im s nastavením chýbajúcich systémov a organizácie, i s rozvojom zamestnancov. Nastavením systému naša spolupráca nekončí, sledujem ako sa im darí a pomáham im nezísť z novej cesty smerujúcej k cieľom.


Nastavujem procesy, systém vo firmách, ktorý zvyšuje angažovanosť zamestnancov a tak celkový výkon organizácie.

Kontakt

Zaujali vás moje služby?
Kontaktujte ma.