Čo hovoria na moju prácu?

Referencie

E-kurz Sťažovatelia

„Vaša práca ma zaujala natoľko, že som sa každý deň tešil na nové informácie a modelové situácie v príkladoch. Určite ma nesklamala táto možnosť vzdelávania sa. Prezentácia je spracovaná na vysokej úrovni s praktickými ukážkami z reálneho pracovného prostredia, čo je veľkým prínosom pre lepšie porozumenie. V mojej poslednej práci som viedol 40 členný pracovný tým a vždy som sa snažil hľadať v ľuďoch to dobré, podporiť ich a rozvíjať v obojstranný prospech. To už či som to robil dobre alebo zle nedokážem posúdiť, jedine z môjho subjektívneho pocitu. S určitosťou však viem, že keby som mal takúto možnosť štúdia či osobného rozvoja, veľmi veľa vecí by som riešil inak (odbornejšie), tento kurz mi dokázal otvoriť oči v situáciách kedy som bol slepý a hlavne ukázal situácie z opačného pohľadu ako napríklad mňa mohli vnímať iní.

Vďaka vašej práci  a znalostiam by bolo s určitosťou dnes všetko inak, vyriešilo by sa tým veľmi veľa nedorozumení, včasnejšia identifikácia hrozieb a vzájomná ochrana a hlavne kľudnejšie pracovné prostredie. Je to až komicky ironické ako dnes vnímam už minulé situácie a hlavne správne pomenovanie a taktiky aktérov tak povediac môjho kariérneho pádu. S určitosťou však viem povedať že aj ja som sa našiel v typoch sťažovateľov a som taká fajná kombinácia každého (keď sa na to pozerám spätne som len výsledkom zanedbania osobného rozvoja a nedostatočného dostávania spätnej väzby ).

Teším sa na Vaše ďalšie kurzy 🙂

Ďakujem za veľmi zaujímavé a poučné školenie, ku ktorému sa budem ešte určite často krát vracať.“

Lukáš Moška

Vnútropodnikové školenie Motivácia – pre vedúcich pracovníkov

Z hodnotiacich dotazníkov účastníkov školenia:

  • Poskytnutý priestor na riešenie konkrétnych situácií
  • Flexibilita tém
  • Veľké množstvo zdieľaných praktických skúseností
  • Spätná väzba od lektorky
  • Cítili sme sa veľmi príjemne
  • Množstvo cenných rád, ktoré určite zúročíme
  • Žiadna nudná teória
  • Zmena pohľadu na mnohé veci
Poradenstvo a konzultácie

„Chcem vyjadriť veľkú vďaku p. Habánkovej za jej ochotu a odborné poradenstvo pri zlepšovaní našich personálnych procesov. Keď sme sa prehupli v decembri 2018 cez 50 zamestnancov tak som pochopil, že potrebujeme zmenu, lebo už bolo toho veľmi veľa. V tom som spoznal p. Habánkovú a dobrou a rýchlou analýzou zistila naše potreby a navrhla efektívne riešenia. Tiež mi pomohla lepšie pochopiť aktuálny stav na trhu práce a ako moderne riadiť už dnes 60 pracovníkov. 

Teším sa na ďalšiu našu spoluprácu.“

Ing. Andrej Heleš

Riaditeľ spoločnosti Motor-Car Trenčín, s.r.o.
Kurz Motivácia

„Na dvojdňový kurz Motivácia som sa dosť tešil ale zároveň som nemal veľké očakávania, nakoľko dĺžka kurzu sa mi zdala krátka vzhľadom na plánovaný rozsah. Musím konštatovať, že úroveň kurzu prekročila moje očakávania. Téma bola spracovaná prehľadne a školiteľka používala množstvo praktických príkladov, najmä z jej vlastnej praxe. Na kurze som sa dozvedel veľa informácií, ktoré už od prvého dňa používam v svojej praxi.“

Ing. Štefan Rástocký

Technický riaditeľ, FIRES, s.r.o.

E-Book Sťažovatelia

„Pre mňa zrozumiteľne a vnímavo napísaná kniha. Trefne pomenúva nielen rôzne typy sťažovateľov, ale zároveň ponúka cenné rady ako k nim pristupovať, aby bol s nimi život ľahší :)“

Erika Cibulková

Školenie pre personalistov

Pre mňa bol modulový tréning pre personalistov veľmi obohacujúci. Príjemným, zrozumiteľným a logickým spôsobom mi boli vysvetlené jednotlivé témy. Množstvo zaujímavých praktických informácií s príjemnou školiteľkou, skutočne som si to užívala. Vďaka bohatým skúsenostiam a profesionalite som porozumela ako efektívne riadiť a viesť ľudí a hľadať súlad medzi organizáciou a zamestnancami a ako byť skutočne dobrým personalistom. Môžem povedať, že ste, pani Habánková, vo mne utvrdila presvedčenie, že sa chcem venovať personalistike. Som rada, že som si vybrala práve vás.“ 

 

Paulína Kunová, absolventka Tréningu pre personalistov

Poradenstvo a konzultácie

„Som veľmi vďačná za možnosť spoznať jedinečný prístup riešenia personálneho poradenstva p. Habánkovej. Jej vysoká profesionalita, individuálny prístup a priam neuveriteľná podpora a úprimná ochota pomôcť bola prítomná počas celého procesu nastavovania vnútorných procesov vo firme a príprave interných HR dokumentov.

Pani Habánková Vás cez reálne príklady z jej dlhoročnej praxe naučí praktickým zručnostiam, ktoré sú nevyhnutné pre správne nastavenie jednotlivých procesov vo firme. Správnou a včasnou diagnostikou jednotlivých potrieb a nedostatkov  eliminujete a predikujete budúce problémy. Po vypracovaní jednotlivých nástrojov sa nám podarilo vyjasniť si individuálne kompetencie, zvýšiť angažovanosť všetkých členov tímu a zefektívniť jednotlivé procesy vo firme. Určili sme si ciele a stratégie na budúci rok. Vypracovali plán osobného rozvoja pre každého člena tímu a už sa tešíme aj na budúce úspechy, ku ktorým nás poradenstvo pani Habánkovej nasmerovalo. Určite by som ho dopriala každej firme, ktorá si chce nastaviť zrkadlo, pracovať ešte efektívnejšie a naplno rozvíjať potenciál všetkých kolegov.“

Gabriela Janišová Jurovicová, Spolumajiteľka Time&Data s.r.o., Trenčín

Poradenstvo a konzultácie

„Pani Habánková mi dáva iný pohľad na manažovanie ľudí a procesov vo firme a zároveň ma utvrdzuje v správnosti mojich postupov. Pomáha nám rozbehnúť aktivity v Kaštieli Patrovec. Usmerňuje internú komunikáciu, pomáha zvyšovať zapojenie ľudí, vedie nás ako zadávať, evidovať, kontrolovať, vyhodnocovať úlohy a ciele. Spolupracuje s nami aj na tvorbe obchodnej stratégie a je nám veľkou oporou. Máme pred sebou ešte veľa práce ale veríme, že pani Habánková nám pomôže úspešne dosiahnuť naše ciele. „

Ing. Branislav Moško, Majiteľ Kaštieľ Patrovec, s.r.o.

Poradenstvo a konzultácie

„Pani Habánková mi dáva iný pohľad na manažovanie ľudí a procesov vo firme a zároveň ma utvrdzuje v správnosti mojich postupov. Pomáha nám rozbehnúť aktivity v Kaštieli Patrovec. Usmerňuje internú komunikáciu, pomáha zvyšovať zapojenie ľudí, vedie nás ako zadávať, evidovať, kontrolovať, vyhodnocovať úlohy a ciele. Spolupracuje s nami aj na tvorbe obchodnej stratégie a je nám veľkou oporou. Máme pred sebou ešte veľa práce ale veríme, že pani Habánková nám pomôže úspešne dosiahnuť naše ciele. „

Ing. Branislav Moško, Majiteľ Kaštieľ Patrovec s.r.o.

Personálny audit

„Pani Habánková nám vykonala vo firme nezávislý personálny audit, z ktorého vyplynulo množstvo nedostatkov a problémových oblastí. Predložila nám riešenia a nastavila organizáciu a systém. Vypracovala nám interné smernice, ktoré zvýšili disciplínu a zaviedli poriadok. Spravila analýzu prác a vytvorila nové popisy pracovných miest s jasne zadefinovanými zodpovednosťami i cieľmi. Zlepšila internú komunikáciu a pomáha nám v zlepšovaní všetkých vnútropodnikových procesov. Firma sa naozaj upratuje a zvyšuje sa zapojenie ľudí.“

Bc. Peter Čapák, majiteľ COLD s.r.o.

Kontakt

Zaujali vás moje služby? Kontaktujte ma.