Služby

E-kurzy

Chytrejší spôsob vzdelávania

Využívam prezentácie, ktoré sú prehľadné, zrozumiteľné a môžete sa k nim kedykoľvek vrátiť. Obsahujú príklady, ktoré Vám pomôžu rýchlo zvládnuť vybranú oblasť. K vybraným kurzom dostanete aj študijné materiály, ktoré sú použiteľné v praxi.  

Pre koho sú moje e-kurzy vhodné?

Pre všetkých, ktorí chcú na sebe pracovať

Pre všetkých, ktorí sa chcú rekvalifikovať

Pre firmy – vzdelávanie, ktoré šetrí náklady!

Pre manažérov

Pre personalistov

Pre študentov

Kurz bude ukončený záverečným testom, po zvládnutí ktorého vám bude vystavený
certifikát o úspešnom absolvovaní vybraného kurzu.

E-KURZ

O čom je riadenie ľudských zdrojov

Kurz je pre začínajúcich personalistov, študentov a všetkých, ktorí sa chcú vzdelávať a rozvíjať. Zistíte čo všetko sa skrýva za pojmom Riadenie ľudských zdrojov.

Kurz obsahuje 119 stránok, informácie sú podávané jednoducho a zrozumiteľne. Animovaná prezentácia zaručí, že učenie nebude nudné a pôjde naozaj ľahko.

Súčasťou kurzu je záverečný test, ktorý sa skladá z 2 častí – preverenie teoretických znalostí a ich využiteľnosť v praxi.

Po zvládnutí záverečného testu Vám bude vystavený Certifikát o absolvovaní tohto kurzu. V prípade potreby je zabezpečená aj podpora vo forme mailových konzultácií.

Cena 20 Eur

E-KURZ

Sťažovatelia

  • Máte šéfa, ktorý Vás oberá o energiu?
  • Máte kolegu, ktorý sa neustále na niečo sťažuje, alebo spôsobuje negatívne medziľudské vzťahy?
  • Máte podriadeného, ktorý spôsobuje v tíme konflikty a negatívnu atmosféru?
  • Ste v práci vystavený faktorom, ktoré Vás oberajú o energiu?

ÁNO? pre Vás všetkých je tento kurz! Pre každého zamestnanca na každej úrovni.

Kurz obsahuje 133 stránok, zvukové záznamy a pracovné pomôcky. Informácie sú podávané jednoducho a zrozumiteľne cez príbehy zo života.

Cena 40 Eur

E-KURZ

Motivácia - pre vedúcich pracovníkov

Motivácia je jednou z najdôležitejších úloh každého vedúceho pracovníka. Ak sa vám alebo vašim vedúcim pracovníkom nedarí motivovať svojich zamestnancov, odporúčam vám tento e-kurz, ktorý vychádza z môjho 2-dňového vnútropodnikového školenia.

Učíte sa „doma“, môžete sa k učivu kedykoľvek vrátiť, ste pánom svojho času a šetríte náklady na vzdelávanie.

Čo sa naučíte? Ako na rozhovory so zamestnancami, ako podávať spätnú väzbu, ako  hodnotiť ich prácu. Naučíte sa ako komunikovať so svojimi zamestnancami tak, aby oni sami začali prichádzať s riešeniami.

Kurz obsahuje 79 slidov so zvukovými záznamami. Po spracovaní záverečnej skúšky, ktorá bude zameraná na riešenie konkrétnych situácií vám bude vystavený certifikát o úspešnom absolvovaní tohto kurzu.

Cena 60 Eur

Kontakt

Zaujal vás niektorý z e-kurzov? Kontaktujte ma.

Moje e-kurzy nájdete aj na portáli www.kurzy.sk. Kurzy za akciové ceny uvedené vyššie získate po vyplnení kontakntého formulára na mojej web stránke.