Nadviažme spoluprácu

Kontakt

Spojte so mnou

Kontaktné údaje

Adresa

Matice slovenskej 45
911 05 Trenčín

Fakturačné údaje

Ing. Libuša Habánková - HR prakticky
IČO: 52435539
DIČ: 1049214419
Nie je platiteľ DPH

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Trenčín, číslo živnostenského registra: 350-43112.

Napíšte mi

Opýtajte sa ma