Služby

Personálne poradenstvo a konzultácie

Čo môžete očakávať?

Porozprávame sa a oboznámite ma s oblasťami, ktoré potrebujete vo firme riešiť.

Najčastejšie ide o motiváciu a angažovanosť zamestnancov, odmeňovanie, internú komunikáciu, disciplínu na pracovisku, upratanie v popisoch pracovných miest, podpore pri nábore, konflikty a medziľudské problémy, nezavedené personálne politiky.

Ako postupujem?

1. Úvodná bezplatná konzultácia

Na začiatku sa nezáväzne stretneme a identifikujeme problémové oblasti, ktoré potrebujete riešiť (napr. fluktuácia zamestnancov, adaptácia, odmeňovanie a motivácia, interná komunikácia, hodnotenie zamestnancov, meranie výkonu, analýza prác, aktualizácia popisov pracovných miest, podpora pri nábore, konflikty a problémy s medziľudskými vzťahmi,….)

2. Predloženie ponuky spolupráce

Na základe získania informácií zo vstupnej konzultácie vám pripravím ponuku spolupráce vo forme projektu na mieru, aj s návrhom riešenia danej situácie.

3. Implementácia a podpora pri implementácii navrhnutých opatrení

V rozsahu podľa vzájomnej dohody.

4. Podpora aj po ukoncení projektu

Sledovanie dodržiavania realizovaných opatrení a zmien, vyhodnocovanie efektívnosti prijatých a realizovaných riešení.

Kontakt

Personálne poradenstvo a konzultácie

Potrebujete zlepšiť alebo zaviesť nástroje na riadenie a motiváciu zamestnancov? Chcete zvýšiť ich angažovanosť? Ozvite sa mi, pozrieme sa na to.