Sťažovatelia – riešte ich a zvýšite produktivitu Vašich zamestnancov! 17% vynaložených mzdových prostriedkov vyplácate za neproduktívny čas!

V súčasnej dobe v úspešných firmách musia zamestnanci podávať maximálny výkon v mi­nimálnom čase. Preto, ak chcete zvýšiť produktivitu svojich zamestnancov musíte eli­minovať neproduktívny čas plný sťažovania sa, negativity, kňučania a pracovnej drámy.

V závere roku 2018 som realizovala prieskum na túto tému. A vyšlo mi z toho, že pri priemernej mzde firma vynaloží približne 280 Eur mesačne za takýto neproduktívny čas na jedného zamestnanca. A čo ak je tých zamestnancov, ktorí sú sťažovateľmi, či ovplyvnení negatívnym správaním sťažovateľa alebo existenciou energe­tických únikov, viac?

Až 87 % ľudí uvádza stratu 1-6 hodín týždenne kvôli sťažovateľom. Za rok sa toto číslo vyšvihne v najlepšom prípade na 100 hodín, no môžeme sa dostať aj nad 300 hodín, čiže aj 25 hodín za mesiac, a pri 5,2% ľudí, je to viac než 7 hodín týždenne… Toľko času ročne venujú sťažovateľom. Trávia s nimi čas, počúvajú ich, odčerpáva im to energiu aj čas, ktorý by mohli venovať skutočne produktívnej práci.

Prieskumu sa zúčastnilo 390 respondentov zo všetkých oblastí hospodárstva. Následne som na túto tému napísala aj E-book Sťažovatelia.

A vedzte, že vyššie uvedené číslo neobsahuje náklady na udržanie výkonnejších zamestnancov, na vzdelávanie, produktivitu, na straty zo zmarených obchodov, odídených obchodných partnerov či zamestnancov.  Predpokladám, že ste sa ešte nad tým takto doposiaľ nezamysleli.

Negatívni ľudia na pracovisku môžu ničiť tímového ducha a vplývať na efektivitu práce. Jediný ta­kýto člen tímu môže nakaziť všetkých ostatných členov. To je dôvod prečo ich treba identifikovať a ich negatívnu energiu nasmerovať správnym smerom. Vytvárajte bezpečné a komfortné pracovné podmienky pre svojich zamestnancov, aj tým, že budete riešiť sťažovateľov a energetické úniky. Výsledky sú ohromné: menej stresu, vyššia produkcia, viac kreativity, dokonca lepšie zdravie.

Prešla som si tým sama, zažila som to na vlastnej koži a dnes mi je veľmi ľúto, že som túto skúsenosť a vedomosť nemala skôr. Nesprávne som zvolila prístup ku chronickým sťažovateľom v tíme, čo spôsobilo nižšiu produktivitu, dusnú atmosféru na pracovisku, zvýšenie zdravotných problémov ostatných členov tímu. Dnes som si istá, že keby som vedela o sťažovateľoch to čo viem dnes, všetko mohlo byť inak.

Pomôže to aj Vášmu sebarozvoju, porozmýšľajte, nie ste niekedy aj Vy sťažovateľom? Zamyslite sa nad sebou, neuberáte aj Vy niekedy svoje okolie o energiu? Môžem Vám pomôžem identifikovať Vaše potencionálne deštruktívne správanie, aby ste vedeli ako zmeniť svoje nastavenie v rôznych situáciách. Priznám sa bez mučenia, že aj ja som bola ta­kýmto sťažovateľom, resp. pod extrémnym stresom sa do tejto polohy vraciam. Dnes si to však dokážem uvedomiť a včas svoje správanie upraviť.

Aj pri nábore si treba dávať pozor. Keď hľadáte nového zamestnanca, potrebujete niekoho, kto Vám prinesie požadovanú hodnotu v požadovanom čase. Vyhnite sa preto sťažovateľom. Budú Vás stáť veľa energie a ďalšej práce na ich správne usmernenie a je otázne či Vaša energia do nich vložená prinesie požadovaný osoh.

O čo sa firmy snažia dnes? Požadujú rovnaké alebo lepšie výsledky s menším počtom ľudí. Vytvárajú menší počet pracovných miest, optimalizujú, racionalizujú, outsourcujú, eliminujú,… skrátka dopyt po vyššom výkone a lepších výsledkoch s menším počtom ľudí zvyšuje pracovné zaťaženie a vzniká stres.

Sťažovatelia sa už neschovajú a pracovití spolupracovníci už nemôžu tolerovať tých, ktorých výkon je slabší.

Okrem toho, že Sťažovatelia zvyšujú náklady, ešte aj negatívne vplývajú na kolektív a hrozí strata šikovných zamestnancov

Zamestnanci nechcú pracovať v kolektíve so sťažovateľmi. 64,1 % ľudí tvrdí, že radšej by praco­vali za nižšiu mzdu ale v pohodovom a zdravom pracovnom prostredí, ako by mali za výrazne vyšší plat pracovať s chronickým sťažovateľom a v stresujúcom prostredí.

Ak nezačnete riešiť túto pracovnú „drámu“ , riskujete stratu šikovných a produktívnych zamestnancov. Opustia aj firmu, ktorú majú radi, len aby už nemuseli trpieť sťažovateľov.

Sťažovatelia otravujú klímu nielen na pracovisku, ale v celej firme

Aj psychológia sú toho názoru a aj ja som sa s niečím podobným stretla, kedy som videla, že pracovníci trpiaci miernou depresiou a úzkosťou dokázali infikovať iných spolupracovníkov, a začalo sa to šíriť po celej organizácii ako prenosná choroba. Predpokladám, že pre majiteľov firiem je tento stav nežiadúci. Takíto zamestnanci neodvádzajú žiadaný výkon, môže sa zdať, že nestíhajú, a preto firmy musia prijať ďalších zamestnancov, aby vykryli dieru v požadovanej produkcii. Ale všetko je to o tom, že nevenujú čas a energiu tomu čomu by mali. Takto firmy umelo narastajú, znižuje sa efektivita a hľadajú príčiny prečo sa vlastne tak rozrástli. A tu zase vznikajú ďalšie náklady majiteľom, na to aby si niekoho najali, kto im to zistí a navrhne riešenia.

Pozor na zdravie!

Sťažovatelia narúšajú aj Vašu duševnú pohodu. Ich problém sa môže stať Vašim problé­mom.

Nezaoberajú sa svojimi vlastnými problémami a náladami, ale potrebujú ich prenášať na ľudí okolo seba. Chcú aby ostatní cítili ich bolesť, aby si ich všímali, riešili ich problémy, alebo dokonca dokon­čovali prácu za nich.

Spolupráca s nimi Vás však stiahne dole, naruší Váš život a aj zdravie. Pretože práca s ľuďmi a zvlá­danie ich problémov je pre Vás vyčerpávajúce. Musíte si stanoviť hranice.

Ľudia, ktorých poznám a boli pracovnej dráme vystavení, mali hlavne problémy s bolesťami chrbta, hlavy a problémy so spánkom. Po odchode z prostredia, v ktorom boli vystavení energetickým upírom sa ich stav „zázračne“ sám upravil.

Sťažovatelia môžu pošramotiť Vašu reputáciu vo vzťahu k obchodným partnerom

Sťažovatelia môžu pribrzdiť Vašu firmu. Ako? Ak zákazníci majú s Vami dobrú skúsenosť povedia o Vás ďalším, získavate pozitívne referencie, ktoré Vás posúvajú dopredu. A čo sa týka pôsobenia sociálnych sietí, Vaše dobré meno sa rýchlo rozšíri.

Ale ešte rýchlejšie sa šíria tie zlé, negatívne referencie. Predstavte si zákazníka, ktorý má záujem uzatvoriť s Vami obchod. A ten narazí na „Vášho“ sťažovateľa….. Asi nebude mať chuť si to zopa­kovať. A je vysoko pravdepodobné, že sa o túto skúsenosť podelí aj s kontaktami na sociálnych sieťach.

Je treba odkryť skutočný potenciál týchto ľudí

Áno, čítate to správne. Ak k nim správne pristupujete, môžete im pomôcť. Uvedomujem si však, že nie každý dokáže pomoc prijať, a že nie s každým sa to dá docieliť.

Ale dokážete ich naučiť lepšie komunikovať, zvládať stres a ako byť asertívnymi. Na to sa v dnešnej dobe využívajú osobní koučovia.

Psychológia hovoria, že sťažnosť je symptómom bezmocnosti. Sťažovatelia potrebujú priamo spätnú väzbu, musia sa začať pozerať na seba a uvedomiť si svoj problém. A ak dôjde k želanému sebauvedomeniu, môžu začať na sebe vedome pracovať. Môžu sa rozhodnúť zvýšiť si svoju emo­cionálnu inteligenciu, cestou sebauvedomenia, sebavedomia, asertivity a riešenia problémov. Ale ONI to musia chcieť. ONI si vyberú cestu, ktorou sa budú uberať.

Nechať všetko tak a nevšímať si vplyv sťažovateľov je kontraproduktívne

Neustále sťažovanie sa nič neprináša. Bez toho, aby sťažovateľ ponúkol aj konkrétne riešenie, to celé vytvára iba negatívne prostredie a neriešia sa problémy. Sťažovateľ, ktorý začne normálne komunikovať a prináša aj riešenia je výborným zdrojom nápadov a inovácií, ktoré sa­mozrejme treba využiť! Preto treba zastaviť ich fňukanie a kritizovanie, a naučiť ich, aby svoju vášeň a energiu presmerovali na riešenie problémov.

Riešiť sťažovateľov je správny krok !!!

Čo je jednou z úloh dobrého lídra? Predsa posúvať, rozvíjať, viesť svojich ľudí. Musí riešiť nevhodné správanie jednotlivcov.

Ďalšie úlohy lídra? Jasne definovať úlohy, ponúkať vhodné nástroje, vytvárať bezpečné pracovisko, konkrétne charakterizovať požadované výsledky, monitorovať výkon, poskytovať spätnú väzbu, byť nositeľom a presadzovať firemnú politiku a kultúru. Líder musí budovať vo svojich zamestnan­coch zodpovednosť za vykonávanú prácu, profesionálne správanie a orientáciu na riešenie problé­mov.

Získajte e-book sťažovatelia.

V knihe sťažovatelia nájdete zozbierané typy ako zvládnuť svojich sťažovateľov, seba, ako zastaviť odčerpávanie energie z pracovísk.
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *